Härad

Härad är ett pågående projekt som drog igång Augusti 2021 och beräknas vara klart till våren 2022. Här har MG11 totalentreprenad på yttre va, installationer i mark, samt pålning och grundläggning för tjugoen huskroppar. Vi har projekterat handlingar för grundläggningen i samråd med husentreprenören och lämnar över färdiga betongplattor.

 • 800 pålar
 • 21 betongplattor – 1380 kubik
 • Yttre va
 • Installationer i mark/platta
 • Värme dragningar

Knivsta

MG11 fick förtroende att projektera samt utföra komplett grundläggning till färdig betongplatta inklusive platsgjutna källarytterväggar. Framtagning av konstruktionsritningar, spontning, schakt, pålning, formning, armering och gjutning.

 • 1000 pålar
 • Platta 2200 kubik
 • 400 meter kombinerad Berliner- och Larsenspont
 • Yttre va
 • Kanalisation yttre el

Sollentuna

På uppdrag av beställare fick vi projektera samt utföra komplett grundläggning till färdig betongplatta inklusive platsgjutna källarytterväggar. Framtagning av konstruktionsritningar, spontning, schakt, pålning, formning, armering och gjutning.

 • 450 pålar
 • Platta 800 kubik
 • 500 meter spont
 • Yttre va
 • Kanalisation yttre el