MG11 bytte namn från AB specialpålning våren 2021

Det nya namnet ”Mark och Grund” representerar förbättrade tjänster som MG11 erbjuder. Vi utför allt från första spadtaget till en färdig gjuten betongplatta. MG11 är stolta över sin personal och sin egna maskinpark som klarar av de flesta allt arbete inom anläggning.

Pålning

Pålning har länge varit vår kärnverksamhet och detta är något vi är specialister inom. Vi erbjuder pålning av stålpålar och betongpålar. Vi hjälper till med konstruktionsberäkningar och utför pålningsjobb inom hela Sverige.

Spontning

Vi spontar på de projekt där markförhållanden kräver tillfälliga eller permanenta stödkonstruktioner. Beroende på markens beskaffenhet använder vi olika typer spont. Vi har nära samarbete med konstruktörer och kan hjälpa till med beräkningar och utför spontjobb inom hela Sverige.

Gjutning av betongplatta

Som ett komplett företag inom grundläggning har vi på senare tid börjat gjuta grunder. Vi har egna anläggare som formar, armerar och gjuter. Vi har kompetens inom bolaget att utföra gjutningar som kräver upp till betong klass 1.

Markarbeten

Vi hjälper till med markarbeten som; jordschakt, ledningsarbeten, finplanering och mycket mer. Det krävs mer än att bara kunna gräva. Vi har rätt kompetens, planerar arbeten bra och har säker arbetsmiljö för att få ett bra slutresultat. 

Kontakta oss

Offert?

Har du ett jobb som du söker offert på?
Kontakta oss.

Kontakta oss